Kortlægning af triclosan

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 73, 2006

Triclosan anvendes som konservering og antibakterielt middel i kosmetik, rengøringsmidler, maling, tekstiler og plastprodukter. Rapporten omfatter en kortlægning af forbruget af triclosan i Danmark. Den dækker perioden 2000 - 2004. I denne periode er mængden af triclosan i produkter faldet fra 3,9 t til 1,8 t svarende til et fald på 54 %. Kosmetiske produkter udgør 99 % af den totale mængde. Heraf stammer den største mængde fra produkter til tandhygiejne, herunder tandpasta. Deodoranter er den gruppe, hvor faldet i mængden er størst (79 %). Hovedparten af de adspurgte virksomheder forventer, at anvendelsen af triclosan vil falde i fremtiden.

Læs publikation