Statistik for plastemballage 2003

Miljøprojekt, 1035, 2005 Der blev i 2003 indsamlet 27.000 tons plastemballager i Danmark til genanvendelse.

Forbruget af plastemballager var 154.800 tons svarende til et forbrug på 29 kg/person. Der blev indsamlet 17,4% af den forbrugte plastemballagemængde. Der er tale om en pæn stigning i indsamlingen til genanvendelsen i forhold til 2002. 40% af den indsamlede mængde blev oparbejdet på danske genanvendelsesvirksomheder og 60% blev eksporteret til genanvendelse.

Læs publikation