Survey of chemical substances in toys for animals

Survey of Chemical Substances in Consumer Products, 56, 2005

Legetøj til dyr ligner ofte legetøj til børn, men der er ikke krav til indhold af farlige stoffer i legetøj til dyr, børn kan derfor blive udsat for skadelige stoffer, hvis de leger med det. 50 stykker legetøj af PVC, gummi og tekstil blev undersøgt. Alle PVC produkter indeholdt phthalater i mængder fra 11-54%, et indhold der overstiger den tilladte mængde i legetøj til børn. Der blev ikke fundet azo-farvestoffer, bromerede flammehæmmere eller tungmetaller, i mængder der oversteg kravene til legetøj til børn.

Læs publikation