Mapping and health assessment of chemical substances in shoe care products

Formålet med undersøgelsen har været at få et overblik over hvilke problematiske stoffer der kan findes i skoplejemidler samt at identificere evt. sundhedsrisici for brugeren. Resultaterne viser, at der er en potentiel risiko for sundhedseffekter i form af irritation af luftveje og effekter på nervesystemet ved anvendelse af produkter, der indeholder større mængder mineralsk terpentin. Der er givet en række anbefalinger for at mindske risikoen for udsættelse af problematiske stoffer i produkterne ved brug af skoplejemidler i hjemmet.

Læs publikation