Statistik for returpapir og pap 2003

Formålet med statistikken er at følge den generelle udvikling på området for returpapir og -pap. Miljøprojekt, 1017, 2005

Statistikken skal tilvejebringe et datagrundlag der løbende kan anvendes af myndigheder, returpapirhandlere, papirindustrien og andre interesserede til vurdering af igangværende aktiviteter på genanvendelsesområdet. Mængderne per indbygger for 2003 er følgende: - Forbrug af nyt papir249 kg - Indsamling af returpapir141 kg - Forbrug af returpapir i Danmark75 kg - Nettoeksport af returpapir64 kg.

Læs publikation