GDPR - information om dine rettigheder

- når du har søgt job i Miljøministeriet

Du har søgt en ledig stilling i Miljøministeriet. For at kunne behandle og besvare din ansøgning har vi i vores IT-system HR-Manager indsamlet og registreret personoplysninger om dig, som du selv angiver i systemet, herunder navn, adresse, mailadresse, CV og øvrige vedlagte bilag sammen med din ansøgning. Det har vi pligt til at informere dig om.

Vi skal også informere dig om, at du har nogle rettigheder, fordi vi har registreret dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning. Hvilke oplysninger vi samler, hvordan vi bruger dem og dine rettigheder i den forbindelse kan du læse nærmere om i HR-Manager, når du sender din ansøgning.

Det følger af EU’s databeskyttelsesforordningens artikel 13 (2016/679/EU), og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

Vi skal oplyse dig om, at vi kan opbevare din ansøgning i op til 2 år efter ansøgningsfristens udløb. 

Vi søger yderligere oplysninger om enkelte ansøgere

Et ansættelsesudvalg gennemgår alle indkomne ansøgninger og aftaler, hvem der skal indkaldes til en ansættelsessamtale.

Når ansættelsessamtaler med udvalgte ansøgere er gennemført, vil vi ofte søge yderligere oplysninger om ansøgere, som vi skønner bedst kvalificeret, hvis han eller hun samtykker hertil. Ansøgeren har mulighed for at trække et sådant samtykke tilbage. Vi søger oplysninger i form af reference(r) om ansøgeren, f.eks. hos ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsgivere. Det kan også være, at vi beder ansøgeren om selv at sende os flere oplysninger.

Hvis ansøgeren siger ja, og vi finder oplysninger, som gør os betænkelige ved ansættelsen, får ansøgeren oplysningerne til partshøring, inden vi tager stilling til, om vi skal afslå ansættelsen. Ansøgeren får en frist til at kommentere oplysningerne.

Videregivelse af oplysninger

Din ansøgning videregives alene til relevante medarbejdere, som behandler din ansøgning.

Videregivelse af din ansøgning til eksterne samarbejdsparter i rekrutteringsprocessen sker alene i det omfang, det er nødvendigt og er reguleret i eller underlagt en databehandleraftale. 

Kontaktoplysninger for Miljøministeriets Data Protection Officer (DPO) /databeskyttelsesrådgiver:

Tlf.nr: 93 59 70 11
E-mail: dpo@mim.dk

Klageadgang

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til:

Datatilsynet
CVR nr. 11883729
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk