Diversitet og ligestilling i Miljøstyrelsen

Alle medarbejdere i Miljøstyrelsen har lige muligheder uanset den enkeltes køn, kønsidentitet, seksuelle orientering, etnicitet, handicap, alder, religion m.fl.

Vi ønsker at signalere dette budskab tydeligt overfor samtlige af vores medarbejdere, fordi:

  • Vi er og vil være en arbejdsplads, hvor du kan være den, du er.
  • Forskellige baggrunde tilfører nuancer og perspektiver ind i det daglige arbejde.
  • Diversitet styrker de resultater, vi leverer, bidrager til et godt arbejdsmiljø, øger innovation og kvalitet i opgaveløsningen, aktiverer flere talenter og danner et bedre rekrutteringsgrundlag.

For at fremme diversitet og ligestilling arbejder vi aktivt for at:

  • Modarbejde stereotype opfattelser og forventninger til hinanden.
  • Medarbejdernes køn ikke begrænser muligheden for fleksibilitet i hverdagen, orlov m.m.
  • Alle medarbejdere har lige muligheder for at avancere og har lige adgang til kompetenceudvikling.
  • Sikre ligeløn, og at medarbejdere aflønnes uafhængigt af deres køn.

 

Direktionen står sammen med ledelsen i spidsen for at sikre, at diversitets- og ligestillingsarbejdet prioriteres og opnås.

Direktionen er ansvarlig for implementering af beslutninger.