Miljøets fodspor

Denne side er en selvstændig side, som Miljøstyrelsen ikke har et indholdsmæssigt ansvar for. Alle artikler tager udgangspunkt i situationen i 1971, hvor Ministeriet for Forureningsbekæmpelse blev oprettet. På det tidspunkt forelå netop en række rapporter fra Forureningsrådet, som gav en efter datidens viden dækkende beskrivelse af miljøets tilstand og forvaltning i Danmark. Dette ministerium blev i 1973 afløst af Miljøministeriet. Miljøstyrelsen var etableret allerede i 1972...

Formålet med serien er at fastholde den viden, som endnu findes hos kyndige personer om udviklingen i de første 40-45 år efter 1971, bl.a. hos pensionerede medarbejdere fra Miljøministeriet og i miljøsektoren i øvrigt. Der er i denne kreds af personer en villighed til at prøve at huske, hvad der skete, og til at grave de vigtigste af de gamle data frem igen.

Ansvar for indhold hos forfatterne

Ansvaret for de enkelte artikler hviler udelukkende på den enkelte forfatter. Artiklerne skal alene betragtes som historieskrivning, ikke som led i den aktuelle debat eller som konsulentarbejde for nogen eksisterende organisation. Indholdet i artiklerne står alene for forfatternes regning. 

Fokus i serien er på de vigtige beslutninger, de reelle virkemidler og frem for alt på resultaterne – ikke på reglerne i sig selv. Dem har der været mange af. Det interessante er adfærdsændringer hos virksomheder og befolkning, reducerede emissioner, forbedret miljøtilstand osv. Mange af forfatterne i denne serie har i kortere eller længere perioder været ansat i Miljøministeriet.

Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk udmærker sig ved at rumme omfattende litteratur om miljøspørgsmål fra en lang periode. Miljøstyrelsen har ikke derved påtaget sig noget ansvar for artiklernes indhold på denne side, men Miljøstyrelsen yder denne service i anerkendelse af nytten af forfatternes bestræbelser på at fastholde og dokumentere det historiske forløb.

Heraf følger, at henvendelser i anledning af artiklerne, herunder eventuelt korrektioner af fremstillingerne, må rettes til de enkelte forfattere, ikke til Miljøstyrelsen. Forfatternes mailadresser fremgår af den enkelte artikel.