IMPEL

IMPEL - Implementation and Enforcement of Environmental Law - er et europæisk netværk for implementering og håndhævelse af miljølovgivning

Netværket er dannet i 1992 som et uformelt netværk, men er nu formelt etableret som en NGO med generalforsamling, bestyrelse og eget sekretariat.

IMPEL er et vigtigt forum for erfaringsudveksling og videregivelse af gode eksempler mellem miljømedarbejdere i Europa. IMPEL er en forkortelse for the European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law.

Læs mere om IMPEL. Du kan også se en video om IMPELS arbejde.

IMPEL har pt. 53 medlemmer fra 36 lande (alle EU’s medlemslande, Kroatien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Norge, Tyrkiet, Island, Schweiz, Serbien, Kosovo og Albanien). EU Kommissionen deltager i arbejdet og financierer en stor del af det med LIFE+ midler. Miljøstyrelsen er medlem, og via dette medlemskab har Danmark adgang til at deltage i samarbejdet og de mange projekter, der arbejdes med.

IMPELS formål er at bidrage til beskyttelse af miljøet ved at fremme effektiv implementering og håndhævelse af EU miljølovgivning. Netværket består af praktikere/eksperter, som udveksler viden, informationer og ekspertise, gennemgår landes praksis, udføre fælles håndhævelsesaktioner og endelig udvikler metoder, værktøjer og guidelines mellem miljømyndigheder.

IMPEL arbejder i 5 Expert teams:

Disse Expert teams udvikler og gennemfører projekter.  Projektdeltagerne udpeges af medlemmerne, og der har gennem tiden deltaget mange medarbejdere fra kommuner, staten og regioner i IMPEL-projekter. 

Læs mere om IMPEL projektgruppens arbejde med IED-implementering