Kvalitetssikring af sagsbehandlingstider for husdyrbrug, 2023

Nu er det igen tid til at kommunerne skal kvalitetssikre data, inden Miljøstyrelsen trækker data til statistikken fra husdyrgodkendelse.dk. Miljøstyrelsen beder kommunerne om at indsende eventuelle rettelser hurtigst muligt og senest mandag den 12. februar 2024.

Da der endnu findes to versioner af husdyrgodkendelse.dk, skal kvalitetssikringen følge to procedurer.

For ansøgninger, der ligger i det gamle husdyrgodkendelse.dk sendes eventuelle rettelser til itansogning@mst.dk, og Miljøstyrelsen vil så foretage rettelserne i den gamle version af husdyrgodkendelse.dk.

For ansøgninger, der ligger i husdyrgodkendelse.dk fra 2017, skal kommunerne selv foretage rettelserne direkte i skemaets sagshistorik. Man finder sagshistorikken i bunden af det enkelte skemas ”Funktioner-fane”. I listen, der viser skemaets sagshistorik, er der mulighed for at redigere de forskellige datoer samt stk. nr. på afgørelser efter § 16 a. 

 

Hvis I har brug for flere oplysninger

Få flere oplysninger i dette notat til kommunerne

Spørgsmål vedrørende kvalitetssikring af statistikken kan sendes til itansogning@mst.dk.