Skærpet opmærksomhed på import af birkekrydsfiner

Miljøstyrelsen indskærper, at virksomheder skal sikre sig mod russisk træ i deres forsyningskæder.

Birkeskov. Arkivfoto: Colourbox

Birkekrydsfiner fra nye markeder har den senere tid fundet vej til Danmark.

I branchen og i Miljøstyrelsen er der rejst bekymring om, at birkekrydsfineren kan have sin oprindelse i Rusland. I så fald er der tale om en overtrædelsen af EU's sanktioner mod Rusland, som blev indført efter Ruslands angreb på Ukraine.

LÆS NYHEDEN: Advarsel mod import af træ fra Rusland og Belarus 

”Siden importforbuddet mod russisk træ, har vi set en øget import af birkekrydsfiner fra lande, der normalt ikke leverer krydsfiner til Danmark. Bekymringen er, at dele af denne import kan være russisk træ, der har fundet nye veje ind i EU. Derfor har vi skærpet opmærksomheden på importen af birkekrydsfiner fra nye markeder, som ikke tidligere har eksporteret til Danmark i samme omfang,” siger forstkandidat Esben Wendland fra Miljøstyrelsen.

Danske virksomheder har pligt til at sikre sig dokumentation for importeret træs oprindelse herunder, at det er lovligt fældet, og at der ikke er sanktioner mod oprindelseslandet.

Forbuddet gælder også russisk træ, der er forarbejdet udenfor Rusland, og derefter importeret til EU. 

Toldstyrelsen fører kontrol

Toldstyrelsen fører kontrol med varebevægelser over den danske grænse, som kan være omfattet af import-, eksport- eller transportforbud.

Her er man opmærksom på, at sanktionerne ikke omgås ved, at birkekrydsfiner og andre træprodukter fra Rusland importeres gennem et tredjeland.

Miljøstyrelsen forventer at fortsætte med at overvåge situationen i hele 2024.

Fakta: EU's regler om handel med træ

EU's tømmerforordning regulerer importen af træ og træprodukter til EU ved at kræve dokumentation for træets oprindelse, selvom træproduktet er blevet bearbejdet i et tredjeland.

EU's ekspertgruppe inden for EU’s tømmerforordning, bestående af de kompetente myndigheder i medlemslandene, har på et møde den 29. april 2022 konkluderet, at det er umuligt at overholde EU’s tømmerforordning, hvis man bringer træ og træprodukter med oprindelse i Rusland ind på markedet i EU.

Miljøstyrelsen har beføjelse til at udstede markedsføringsforbud og påbud, hvis der er mistanke om, at EU's tømmerforordning ikke overholdes.

Virksomheder, der importerer træ og træprodukter – herunder birkekrydsfiner til EU, er omfattet af EU's tømmerforordning. Manglende overholdelse af EU's tømmerforordning kan føre til politianmeldelse.