Forekomst af pesticider og biocider i danske pindsvin

En ny undersøgelse viser, at der findes rester af biocider, pesticider, andre kemikalier og lægemidler i leverprøver fra danske pindsvin, der blev fundet døde i 2016.

Fra maj til december 2016 blev der indsamlet i alt 697 døde pindsvin fra hele landet. En stor del af pindsvinene var trafikdræbte, og var derfor ikke intakte. Af de indsamlede døde pindsvin blev 115 udvalgt til analyser for indhold af bl.a. udvalgte biocider i form af syv gnavermidler og fire insektmidler samt otte pesticid ukrudtsmidler. Sammenfattende viste undersøgelsen, at en række bekæmpelsesmidler (biocider og pesticider), samt andre menneskeskabte kemikalier såsom lægemidler og langsomt nedbrydelige miljøfremmede stoffer, kunne påvises i leverprøver fra danske pindsvin. De bekæmpelsesmidler, der oftest blev fundet rester af i prøverne, var insektmidlet imidacloprid (35%), ukrudtsmidlet metamitron (29%) og gnavermidlet bromadiolone (79%). Der blev også fundet rester af en række andre kemikalier og lægemidler. Stofferne omfattede både godkendte og ikke-godkendte bekæmpelsesmidler, samt kemikalier, der tidligere lovligt har været anvendt i Danmark.

Projektets resultater viser, at forhold så som pindsvinenes levested i Danmark, deres alder, køn, dødsårsag eller om de var inficeret med parasitter ikke havde betydning for deres levers indhold af de undersøgte stoffer. Det vides dog ikke, om de fundne koncentrationer af stofferne udgør en risiko for pindvinene, da der ikke er undersøgt for helbredseffekter af disse stoffer på pindsvin.

Projektet blev støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her.