Husk reglerne, når jagten på det store hjortevildt går ind

Som jæger, bør man altid tjekke både jagttider og reglerne for jagtformer, også inden efterårets hjortejagt.

Især når det gælder jagt på kronvildt og dåvildt skal jægerne være ekstra opmærksom på at få tjekket de lokale jagtider, inden de tager ud med riflen.

 Den første september er festdag for mange jægere. Det er dagen, hvor efterårets riffeljagt på det store hjortevildt begynder i store dele af landet.

”Jagttiderne for kronvildt og dåvildt kan være svære at navigere i, fordi der er mange lokale jagttider og de varierer fra område til område. Derfor er man nødt til at sætte sig grundigt ind i, hvordan reglerne er netop der, hvor man går på jagt,” siger forstkandidat Anders Larsen, Miljøstyrelsen.

Nogle steder i landet må man for eksempel gå på jagt efter kronhjort større end spidshjort fra 1. september, mens man andre steder for eksempel skal vente til 16. oktober. Tilsvarende varierer jagttiderne for dåvildt landet over.

Tjek altid kortet først

”Som jæger bør du gå ind på Miljøstyrelsens hjemmeside og nærstudere de kort, hvor man kan se den nøjagtige afgrænsning af de mange områder med lokale jagttider, landet er inddelt i, og finde de tilhørende jagttider for kron- og dåvildt ved at klikke på kortet, der hvor man skal på jagt,” forklarer Anders Larsen.

Han understreger desuden, at jægerne også skal sætte sig grundigt ind i, hvor man har lov til at gå på såkaldt dæmrings- og skumringsjagt, og hvor det ikke er lovligt. Ved dæmringsjagt forstår man jagt før solopgang, mens skumringsjagt er jagt efter, at solen er gået ned.

Det er udelukkende i et bælte på tværs af Jylland, jægerne har mulighed for dæmringsjagt eller dæmrings- og skumringsjagt og tidsrummet hvor denne jagtform er lovlig varerier alt efter hvilket område der er tale om. Skumrings- og dæmringsjagt på dåvildt er ikke tilladt.

Tryk og drivjagt

Et andet forhold, det er værd at gøre sig bekendt med, inden jagten går ind, er reglerne for tryk- og drivjagt. Ved tryk- og drivjagt forstår man jagt, hvor en eller flere personer med eller uden hund bevæger sig rundt på jagtterrænet under jagten og trykker eller driver vildtet frem til jægere på post. 

Tryk- og drivjagt på kronvildt er generelt forbudt både fra 1. september til 15. oktober og fra 1. februar til 29. februar. Forbuddet fremgår af bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber § 12.

Find jagttiderne i dit lokalområde ved hjælp af Miljøstyrelsens kort