Miljøstyrelsen lancerer ny brændeovns-kampagne sammen med skorstensfejerne

Miljøstyrelsen er gået sammen med Skorstensfejerlauget om en informationskampagne, der skal hjælpe brændeovnsejerne med at blive bedre til at tænde korrekt op i deres brændeovn og dermed sikre en renere forbrænding.

Det sidste halve år har der været en stor efterspørgsel efter brændeovne på grund af energikrisen og ejerskifteordningen. Miljøstyrelsen vil derfor gerne sikre, at især alle de nye brændeovnsejere er bekendte med, hvordan der tændes korrekt op.

I kampagnen er der fokus på de 4 gode råd:

  • Brug kun den brændselstype, der er beregnet til din brændeovn
  • Tænd op i toppen af brændet
  • Brug kun rent og tørt træ
  • Sørg for rigeligt luft til ilden

Kampagnen er bygget op om skorstensfejernes rutinebesøg hos brændeovnsejere. Her vil skorstensfejerne tilbyde vejledning med udgangspunkt i de fire råd. Under besøget er der også mulighed for en demonstration i korrekt optænding. Oplæringen suppleres med en flyer.

Skal sikre renere miljø

Ifølge tal fra DCE stammer cirka 60 procent af partikeludledningen (PM2,5) fra danske kilder fra brændeovne og andre private fyringsanlæg. Men med korrekt optænding i brændeovnen kan den enkelte brændeovnsejer mindske sin egen partikeludledning med op til 80 procent.

"Med kampagnen håber vi, at flere brændeovnsejere lærer at bruge deres brændeovn korrekt, så vi mindsker udledningen af partikler til miljøet. Derfor er vi også rigtig glade for samarbejdet med skorstensfejerne, da de møder brændeovnsejerne hjemme hos dem selv og kan vejlede med udgangspunkt i den enkelte situation," fortæller kontorchef i Miljøstyrelsen Susanne Ulrich.

Læs mere om hvordan man fyrer korrekt i brændeovnen og korrekte typer brændsel til brændeovnen på www.fyrfornuftigt.dk.