Miljøstyrelsen genoptager sagsbehandlingen af importtilladelser af olieholdigt spildevand

Miljøministeriet vurderer, at hovedformålet med behandlingen af importeret spildevand med lavt olieindhold i sagen om RGS Nordic er bortskaffelse. Miljøstyrelsen genoptager på den baggrund sagsbehandlingen af eksisterende importtilladelser.

Arkivfoto: MST

Miljøministeriet har udarbejdet en juridisk analyse af, hvornår der er tale om, at spildevand med lavt olieindhold er til bortskaffelse, og hvornår det er tale om, at affaldet er til nyttiggørelse. Miljøministeriet er i den forbindelse kommet til den juridiske vurdering, at affaldet i de konkrete sager fra virksomheden RGS Nordic er bortskaffelse.

Miljøstyrelsen tager departementets vurdering til efterretning og vil anvende den nye viden fra ministeriet til at genoptage sagsbehandlingen af eksisterende importtilladelser til import af olieholdigt spildevand. Miljøstyrelsen vil ligeledes i forhold til fremtidige sager udarbejde administrationsgrundlag, som afspejler den nye fortolkning af nyttiggørelse og bortskaffelse i forhold til import af olieholdigt spildevand.

”Miljøstyrelsen vil som ansvarlig myndighed indhente nye oplysninger fra virksomheden, som skal indgå i den fornyede sagsbehandling. Det er vigtigt for Miljøstyrelsen, at der træffes rigtig afgørelse på baggrund af den nye juridiske vurdering. Miljøstyrelsen vil derfor inddrage Kammeradvokaten i sin vurdering. Det er et arbejde, som Miljøstyrelsen sætter i gang med det samme” siger kontorchef Niels Martiny fra Miljøstyrelsen.

Læs mere om Miljøministeriets juridiske analyse på Miljøministeriets hjemmeside