Miljøstyrelsen overtager myndighedskompetencen for industrirenseanlægget RGS Nordic

Miljøstyrelsen overtager sagsbehandlingen af miljøgodkendelser og tilsyn med industrirenseanlægget RGS Nordic.

Industrirenseanlægget RGS Nordic ved Skælskør. Pressefoto: GS Nordic

Slagelse Kommune har ved afgørelse af 24. maj 2023 vurderet, at industrirenseanlægget RGS Nordic i Skælskør er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 6.11.

Miljøstyrelsen er kompetent myndighed for disse virksomheder, og Slagelse Kommune har på den baggrund rettet henvendelse til Miljøstyrelsen om overdragelse af sagen.

Miljøstyrelsen tager Slagelse Kommunes afgørelse til efterretning og har indledt drøftelser med kommunen om kommunens faktiske overdragelse af oplysninger og dokumenter i sagen.

Miljøstyrelsen og Slagelse kommune har aftalt processen for overdragelse af sagen. Overdragelsen påbegyndes i løbet af august og sagen vil være overtaget af Miljøstyrelsen pr. 15. september 2023.

Virksomhedens miljøgodkendelse forestår en snarlig revision, hvor Miljøstyrelsen vil sikre, at anlægget drives i overensstemmelse med bedste tilgængelige teknik og de gældende regler på området.

Miljøstyrelsen vurderer ud fra gennemsnitlig sagsbehandlingstid, at revurderingen af miljøgodkendelsen vil tage omkring et år fra styrelsen formelt overtager sagen. Miljøstyrelsen vil tilstræbe så kort sagsbehandlingstid som muligt.

Se miljøministerens svar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om sagsbehandlingstiden.

Fakta: Tilsynet med de særligt miljøbelastende virksomheder

Virksomheder, som er omfattet af bilag 1 eller 2 i godkendelsesbekendtgørelsen er godkendelsespligtige. Kommunerne er godkendelses- og tilsynsmyndighed for de fleste af disse. Miljøstyrelsen er dog godkendelses- og tilsynsmyndighed for knap 400 af de virksomheder, som anses for særligt miljøbelastende. Det er virksomheder, som har anlæg, aktiviteter og indretninger, som er s-mærkede på bilag 1 og 2 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Læs mere om miljøgodkendelse af virksomheder.