Kemi-app får skadelig kemi frem i lyset

En ny europæisk undersøgelse viser, at forbrugerne kan stole på de svar, som virksomhederne registrerer om problematisk kemi i appen Tjek Kemien.

Siden 2020 har europæiske forbrugerne kunnet scanne varer i deres lokale butikker ved hjælp af appen "Tjek Kemien", og få svar på om deres varer indeholder særligt problematiske kemikalier, de såkaldte kandidatlistestoffer.

Men kan forbrugerne stole på de svar, som virksomhederne sender retur? Det har en undersøgelse på tværs af 13 europæiske lande netop kortlagt.

I undersøgelsen, der er foretaget i regi af det europæiske samarbejde LIFE AskREACH, testede man en række forbrugerprodukter, der er registreret fri for kandidatlistestoffer i appen "Tjek Kemien", og fandt ud af, at informationerne fra virksomhederne er korrekte på tværs af EU-lande, herunder også Danmark.

"Miljøstyrelsen har selvfølgelig en forventning om, at forbrugerne kan stole på de svar, som virksomhederne lægger ind i "Tjek Kemien". Vi er derfor tilfredse med at blive bekræftet i, at det også forholder sig sådan – både på det danske og europæiske marked", siger inspektør Svend Harry Canas Weihe fra Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion.

Ud over test af produkter og svar i kemi-appen, er der også undersøgt en række tilfældigt udvalgte produkter på markedet, som ikke er registreret i appen. Her var resultaterne knap så opmuntrende på tværs af de europæiske lande, da der blev fundet 10 produkter,der indeholdt kandidatlistestoffer over grænsen på 0,1 vægtprocent. Heraf et produkt fra en dansk virksomhed.

"Vi opfordrer forbrugere til at benytte "Tjek Kemien" til at udøve deres lovbestemte ret til at få information om, hvorvidt der findes skadelig kemi i den vare, de er ved at købe. Ved at sende forespørgsler til virksomhederne kan man være med til at sætte de særligt problematiske kemikalier, som f.eks. bly, flammehæmmere og ftalater, på dagsordenen” siger Miljøstyrelsens tovholder for LIFE AskREACH, Mia Udengaard Mikkelsen.

Mia Udengaard Mikkelsen understreger, at det selvfølgelig ikke skal være op til forbrugerne selv at beskytte sig mod skadelig kemi, men at "Tjek Kemien" giver en mulighed for sætte fokus på de særligt problematiske kemikalier og dermed også at fravælge de varer, der indeholder stofferne.

Appen er en del af det fælles europæiske samarbejde LIFE AskREACH, hvor der indgår organisationer og myndigheder fra 13 EU-lande, herunder også Miljøstyrelsen.  

Yderligere oplysninger

Mia Udengaard Mikkelsen, Miljøstyrelsen, tlf. 23 60 99 57 eller e-mail: miaum@mst.dk 

Fakta om undersøgelsen

Testen er foretaget fra efterår 2021 til forår 2022 i regi af LIFE-projektet AskREACH. I Danmark forestået af Kemikalieinspektionen.
I databasetesten blev der kontrolleret varer, som virksomhederne på forhånd havde registreret i Tjek Kemien appen.

  • 25 produkter blev testet på EU-niveau, heraf var 14 danske.
  • Der var følgende type produkter i den danske test; yogamåtte, amme-indlæg, baby badekar og lignende.
  • Ingen af de testede produkter i Danmark eller på EU-niveau indeholdt kandidatlistestoffer i en koncentration over grænsen på 0,1 vægtprocent, hvilket udløser virksomhedernes informationspligt.

I markedstesten blev der kontrolleret varer under temaet ’gør-det-selv’ og ’sommer’.

  • 106 produkter blev testet på EU-niveau, heraf var 14 danske.
  • Typer produkter i den danske test; havesaks, havehandsker, badebassin, vandlegetøj og lignende.
  • 10 produkter på andre europæiske markeder indeholdt kandidatlistestoffer i en koncentration over grænsen på 0,1 vægtprocent, hvilket udløser virksomhedernes informationspligt. Der var et dansk produkt blandt de 10. 

Læs mere om undersøgelsen

Om reglerne og Life AskREACH

Kandidatlistestoffer er en samling af kemikalier, som EU betegner som særligt problematiske – typisk fordi de er kræftfremkaldende, hormonforstyrrende, har skadelige effekter i miljøet eller lignende.  
Virksomheder der sælger artikler på det europæiske marked er underlagt en informationspligt i REACH art. 33, stk. 2. Det følger heraf, at virksomheder pr. forespørgsel og inden for 45 dage skal oplyse forbrugerne om en given artikels indhold af kandidatlistestoffer, hvis artiklen indeholder stofferne i en koncentration over 0,1 vægtprocent.

Tjek Kemien appen og AskREACH databasen udgør tilsammen AskREACH systemet, der er udviklet som en del af EU-projektet LIFE AskREACH. Projektet har 20 projektpartnere i 13 EU-lande. Fra Danmark deltager Miljøstyrelsen og Forbrugerrådet Tænk Kemi. Miljøstyrelsen har ansvar for den del af projektet, der henvender sig til danske virksomheder. Forbrugerrådet Tænk Kemi varetager den del, der henvender sig til danske forbrugere. Projektets overordnede formål er at sætte fokus på kandidatlistestoffer i forbrugerartikler og kommunikation om disse i forsyningskæden og til forbrugerne for herigennem at fremme substitution.
Læs mere 

Om Tjek kemien

Tjek Kemien findes i dag mange europæiske sprogversioner, som er indbyrdes forbundne. Det vil sige, at har en tysk forbruger scannet en kjole og fået virksomhedens til at uploade et svar til appen, vil en dansk forbruger kunne se det svar med det sammen, hvis vedkommende scanner kjolen i en butik i Danmark.

Tjek Kemiens formål er at skabe viden om skadelige kemikalier i de produkter, som forbrugerne køber over hele Europa. Den viden samles via appen i en fælles europæisk database.  Tjek kemien fungerer sådan, at du scanner stregkoden på en vare med din telefon. Ofte vil du straks få besked om varen indeholder særligt problematiske kemikalier. Er der ikke information endnu får den ansvarlige virksomhed via app’en besked om, at der skal leveres information om den pågældende vare.  Virksomhederne har pligt til at sende et svar inden for 45 dage, hvis produktet indeholder kandidatliste stoffer over 0,1 vægtprocent.

Download app ios  eller android