Yderligere et stofmundbind tilbagekaldes

Miljøstyrelsen tilbagekalder et stofmundbind, som er ulovligt, fordi virksomheden bl.a. ikke kan dokumentere, at det kan slå vira ihjel via det tilførte kemikalie i mundbindet.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har den 23. oktober 2020 påbudt virksomheden EVENTYRSPORT A/S straks at tilbagekalde stofmundbindet HH Lifa Face Mask fra forhandlere og brugere, da virksomheden ikke har dokumenteret, at mundbindet overholder biocidreglerne.

Det skyldes, at virksomheden mangler dokumentation for, at produktet er effektivt over for vira, bakterier og svamp, som produkter er anprist som virksomt mod. Endvidere er produktet ikke opført i produktregistret. 

”Virksomheden har solgt et genanvendelig stofmundbind, der anprises med bl.a. at kunne slå virus ihjel via et tilført kemikalie i mundbindene. Sådanne produkter må ikke markedsføres eller anvendes, medmindre det er godkendt i henhold til EU’s biocidforordning eller er omfattet af forordningens overgangsbestemmelser. Det er altid den enkelte virksomheds ansvar, at produktet ved markedsføringen lever op til lovgivningen Det har virksomheder ikke sikret, hvorfor produktet er ulovligt at markedsføre”, siger Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen.

Det betyder, at virksomhederne skal udsende et tilbagekaldelsesbrev til forhandlere og brugere som har købt produkterne inden for det sidste år fra dags dato, og efter udløbet af fristen for at efterkomme påbuddet (to hverdage), inden tre hverdage fremsende dokumentation til Kemikalieinspektionen for, at påbuddet er efterkommet.

Påbuddene er givet i henhold til kemikalielovens § 48, stk. 2, nr. 3.

For yderligere information kontakt venligst:

Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen på: 2162 5966.