Sundhedsskadelige kosmetikprodukter er beslaglagt

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har sammen med Toldstyrelsen beslaglagt to forskellige ulovlige kosmetikprodukter, som indeholder sundhedsskadelige stoffer. Det drejer sig om større partier af hårsprays og hudblegecremer.

Foto: Toldstyrelsen. Henholdsvis hårspray og blegecremer. De to produkter som er blevet beslaglagt, da de indeholder ulovlige stoffer jf. kosmetikreglerne.

Hvert år beslaglægges der mange ulovlige kosmetikprodukter. Oftest indeholder produkterne stoffer, der er sundhedsskadelige. Det er også tilfældet for de to seneste beslaglæggelser.

Det drejer sig konkret om 1500 flasker hårspray, som blev beslaglagt i begyndelsen af september, efter Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fandt to ulovlige stoffer i produktet. Det ene stof er stærkt allergifremkaldende, og det andet har hormonforstyrrende egenskaber.

Der er tale om MI (Methylisothiazolinone), der er et konserveringsmiddel, som er stærkt allergifremkaldende, og D4 (octamethylcyclotetrasiloxan) der er et blødgørende silikonestoffer, som er et CMR-stof (carcinogen, mutagen eller reproduktionstoksisk) med hormonforstyrrende egenskaber. CMR-stoffer er forbudte i kosmetiske produkter. 
Produktet overholder altså ikke gældende kosmetikregler og bliver derfor sendt til destruktion, da det ikke kan lovliggøres.

Det andet beslaglagte produkt er en hudblegecreme. Helt præcist, er 358 bøtter hudblegecreme blevet beslaglagt efter fund af et forbudt indholdsstof (hydroquinone). Det ulovlige stof anvendes til at blege mørk hudpigmentering. I lovlige hudblegeprodukter er det erstattet af forskellige frugtsyrer. Stoffet er kræftfremkaldende og derfor forbudt i EU. Sidst i august er beslaglæggelsen meddelt til personen, der har bragt cremerne til landet. Produktet bliver sendt til destruktion, da produktet ikke kan lovliggøres.

”Når du indkøber kosmetikprodukter på internettet eller uden for EU, så er det en god ide at have et kritisk blik på ingredienslisten, så du ikke også indkøber kræftfremkaldende eller andre sundhedsskadelige stoffer med i kosmetikproduktet. Alternativt kan du købe dine produkter inden for EU’s grænser, så er kosmetikreglerne overholdt,” siger Kim Holm Boesen, kontorchef i Kemikalieinspektionen.

Læs mere om indholdsstoffer og kosmetik her.

Hvis du vil vide mere kontakt venligst: Kim Holm Boesen, Kontorchef hos Kemikalieinspektionen, kihbo@mst.dk.