Mere hånddesinfektion tilbagekaldes

Miljøstyrelsen tilbagekalder flere hånddesinfektionsprodukter med aktivstoffet DDAC. Virksomhederne har ikke kunnet dokumentere, at stoffet er virksomt overfor vira.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har den 13. maj 2020 påbudt virksomheden Elite Trading A/S straks at tilbagekalde hånddesinfektionsproduktet ”Elite Hånddesinfektion” fra forhandlere og brugere.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har den 18. maj 2020 påbudt virksomheden Socco A/S straks at tilbagekalde hånddesinfektionsproduktet ”Duren 2 hånddesinfektion” fra forhandlere og brugere.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har den 18. maj 2020 påbudt virksomheden Sæbefabrikken A/S straks at tilbagekalde hånddesinfektionsproduktet ”Hånddesinfektion 2” fra forhandlere og brugere.

”Alle virksomheder har solgt et hånddesinfektionsprodukt, hvis aktivstof bl.a. er baseret på DDAC (Didecyldimethylammonium chloride). Virksomhederne har ikke kunnet dokumentere, at DDAC er virksomt over for vira i deres hånddesinfektionsprodukter. Derved har virksomhederne fortaget vildledende markedsføring, jf. kemikaliereglerne”, siger Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen.

Det betyder, at virksomhederne skal udsende et tilbagekaldelsesbrev til evt. forhandlere og brugere, som har købt produkterne inden for det sidste år fra påbuds datoen, og efter udløbet af fristen for at efterkomme påbuddet (to hverdage), inden tre hverdage fremsende dokumentation til Kemikalieinspektionen, for at påbuddet er efterkommet.

Påbuddene er givet i henhold til kemikalielovens § 48, stk. 2, nr. 3.

For yderligere information kontakt venligst: Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen på: 2162 5966.