Skadelige ftalater i produkter indkøbt fra udenlandske online-butikker

Stikprøveundersøgelser viser fund af farlige kemiske stoffer i PVC produkter købt på internettet. Miljøstyrelsen opfordrer forbrugerne til at skille sig af med produkterne. Det drejer sig om to yogabolde og et par klip-klappere.

Det er disse to yogabolde og klip-klappere, som er købt fra online-butikkerne Ebay.com og Wish.com.

Miljøstyrelsen har risikovurderet produkter, som er indkøbt fra online-butikkerne Ebay.com og Wish.com. Produkterne er lavet af blødgjort PVC, og tre af produkterne kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko pga. for høj tilstedeværelse af ftalaterne DIBP og DBP.

Har man købt nogle af de tre produkter, anbefaler Miljøstyrelsen, at man skiller sig af med dem i henhold til de lokale kommunale affaldsregler.

Advarslen mod de bløde PVC produkter kommer som led i Miljøstyrelsens PVC indsats, hvor styrelsen har analyseret i alt 54 PVC produkter indkøbt fra udenlandske online butikker for tilstedeværelsen af problematiske additiver (deriblandt ftalater). Miljøstyrelsen vurderer, at tre af disse produkter kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko for en voksen, der anvender produktet.

”Vi ved ikke, hvor mange danske forbrugere, der har købt produkterne, men ud fra et forsigtighedshensyn oplyser vi forbrugerne om, at der kan være en sundhedsrisiko ved at anvende dem. Derfor opfordrer vi forbrugerne til at skaffe sig af med produkterne", siger funktionsleder Elisabeth Paludan fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen har indberettet de nævnte produkter til det fælleseuropæiske varslingssystem RAPEX, hvor andre EU-lande bliver varslet om, at produkterne kan udgøre en sundhedsrisiko. Derudover er de produkter, der er indkøbt i tredjelande uden for EU, blevet notificeret til den relevante e-handelsplatform, med en anmodning om at fjerne produktet, jf. den aftale som EU har med en række e-handelsplatforme.

Fakta om Ftalater

Ftalater er en gruppe af stoffer, der primært anvendes til at gøre plasttypen PVC blød. Nogle ftalater har vist sig at være hormonforstyrrende og skade reproduktionsevnen, mens andre ftalater ikke er dokumenteret som problematiske. De fundne ftalater i de tre plastprodukter tilhører de problematiske ftalater.