Kontrol af håndsprit i København

Video: Se, hvordan det foregår, når Miljøstyrelsen undersøger butikkernes håndsprit.

57 butikker i seks byer har siden coronakrisens begyndelse haft besøg af Miljøstyrelsens kemikalieinspektion.

I videoen er det håndsprit i Frederiksberg Centret, der får et tjek.

Gode råd om håndsprit 

I øjeblikket er der mange beslaglæggelser ved grænsen af importerede hånd- og fladedesinfektionsprodukter, da Toldstyrelsen har høj fokus på diverse covid-19 værnemidler.

Miljøstyrelsens kemikalieinspektion har tjekket håndsprit i Odense, Kolding, Aarhus, Slagelse, Køge og Frederiksberg.

Siden begyndelsen af coronakrisen har Miljøstyrelsen tjekket i alt 165 håndspritbeholdere fordelt på i alt 83 forskellige produkter.  73 produkter er udtaget til opfølgning, og ud af disse er 13 sendt til analyse hos Teknologisk institut.

Der er udstedt ca. 20 påbud om tilbagetrækning fra distributører og brugere, og ca. 35 indskærpelser om markedsføringsophør.