Tre tandblegningsprodukter kan være sundhedsskadelige

Miljøstyrelsen opfordrer forbrugerne til at skille sig af med tre ulovlige tandblegningsprodukter, som kan være sundhedsskadelige.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med undersøgelse af 24 tandblegningsprodukter fundet tre produkter, som forbrugerne opfordres til at smide ud. Det drejer sig om følgende produkter:

1. Blue Light Powerful, som er indkøbt fra eBay.com. Det indeholder og/eller afgiver 10,8 % hydrogenperoxid. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at produktet kan udgøre en alvorlig risiko for forbrugeren, og opfordrer forbrugere til ikke at anvende produktet.

2. Tandblegnings-pennen: Lanthome Teeth Whitening Essence fra dansk forhandler.

3. Tandblegnings-pennen: White one fra dansk forhandler. 

De to sidstnævnte penne er deklareret med henholdsvis natriumborat og natriumperborat. De to stoffer er ulovlige at anvende i kosmetiske produkter, herunder tandblegningsprodukter. Både natriumborat og natriumperborat er skadelige for både forplantningsevnen og det ufødte barn.

Miljøstyrelsen anbefaler derfor, at man bortskaffer produkterne, jf. de lokale affaldsregler, hvis man har købt det. 

Oplysninger om produkterne:

Produkttype: Tandblegnings-gel
Produktnavn: Blue Light Powerful HI LED Teeth Whitening Light and My Tray Kit Smile Dental
Forhandler: www.ebay.comBatch nr: #DENZ517

Produkttype: tandblegnings-pen
Produktnavn: Lanthome Teeth Whitening Essence

Produkttype: tandblegnings-pen
Produktnavn: White One Tandblegnings Pen
Batch nr: 19110501

Miljøstyrelsen er blevet bekendt med de problematiske produkter i forbindelse med en undersøgelse af tandblegningsprodukter. Projektet er igangsat med henblik på at undersøge produkttypen for, hvilke kemikalier produkterne indeholder samt en vurdering af produkternes sikkerhed. Det forventes, at der vil være resultater fra analyserne og vurderinger af deres sundhedsrisiko, når projektet afsluttes ved udgangen af 2020.

Miljøstyrelsen har indskærpet et markedsføringsforbud over for produkterne Lanthome Teeth Whitening Essence og White One Tandblegnings Pen, der kommer fra danske forhandlere. For produktet Blue Light Powerful vil Miljøstyrelsen anmode eBay om at fjerne det ulovlige produkt fra platformen, jf. en aftale som EU-Kommissionen har med e-handelsplatformen. Alle produkterne vil blive indrapporteret i de fælles europæiske ICSMS og RAPEX systemer om ulovlige og farlige produkter.

For yderligere information kontakt venligst Elisabeth Paludan, Funktionsleder i Miljøstyrelsen på ep@mst.dk eller mobil: +45 22 29 02 82.