520 tons hånddesinfektionsprodukter er kontrolleret i tolden

Håndsprit uden virkning på virus, produkter uden en eneste dråbe sprit og manglende mærkning af produkterne. Miljøstyrelsens kemikalieinspektion har modtaget ekstraordinært mange sager fra Toldstyrelsen, når det gælder overtrædelser på håndsprit- og desinfektionsprodukter siden medio marts.

Her ses et parti hånddesinfektionsprodukter, som er blevet kontrolleret af Miljøstyrelsen og Toldstyrelsen.

Værnemidler som håndsprit og desinfektionsprodukter har været en vigtig del af vores dagligdag, siden corona lukkede landet ned i marts måned. Det betyder også, at der er kommet mange flere ulovlige produkter gennem tolden.

Toldstyrelsen har indtil den 1. juli udtaget ca. 520 tons forsendelser med desinfektionsprodukter, primært hånddesinfektionsprodukter. Kemikalieinspektion har derfor arbejdet intensivt på at gennemgå de mange sager og overtrædelser, der er kommet ind via toldmyndighederne.

Det er sager, som varierer med alt fra ½ liter håndsprit til 10 tons ulovlige spritprodukter. Ulovlighederne er alt fra mangelfuld mærkning til manglende dokumentation for virkning på virus.

”Kemikalieinspektionens gode samarbejde med Toldstyrelsen har sikret, at en del underlødige eller virkningsløse hånddesinfektionsprodukter ikke er havnet på det danske marked,” siger kontorchef Kim Holm Boesen, og fortsætter, ”Det er vigtigt som importør, at man sikrer sig, at der f.eks. er et højt nok spritindhold i produktet, så man ved, at det har en virkning over for coronavirus”.

Hos Toldstyrelsen har man under Covid-19 arbejdet hårdt for at sikre, at værnemidler fra udlandet til brug i primært sundhedssektoren har en smidig vej til Danmark, mens de værnemidler, der ikke lever op til kravene, bliver tilbageholdt og kontrolleret af f.eks. Miljøstyrelsen i relation til desinfektionsprodukter som f.eks. håndsprit.

”Under Covid-19 er vores samarbejde med Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion blevet intensiveret. Sammen med fagfolk fra Kemikalieinspektionen har vi hurtigere kunnet rydde tvivlsspørgsmål af vejen, hvilket har forbedret sagsbehandlingen markant. Det har givet en mere effektiv toldkontrol og sikret en hurtig forsyningskæde af værnemidler ind i Danmark,” siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Preben Buchholtz.

Fakta om kontrollen:

Toldstyrelsen har pr. 1. juli 2020 udtaget ca. 520 tons forsendelser med desinfektionsprodukter, primært til hånddesinfektion siden medio marts. De mange tons er fordelt på 84 forsendelser. Via det smidige samarbejde, er de 64 af forsendelserne blevet frigivet på grænsen, mens Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har måttet håndhæve over for de resterende 20 forsendelser, herunder sende tre forsendelser til destruktion.

For yderligere information kontakt venligst: Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen på: 2162 5966.