Flere desinfektionsprodukter med PHMB tilbagekaldes

Miljøstyrelsen tilbagekalder endnu to desinfektionsprodukter, der indeholder aktivstoffet PHMB. Stoffet må ikke bruges på grund af uacceptabel risiko for sundhed og miljø.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har den 22. april 2020 påbudt virksomheden Hygicare ApS at tilbagekalde produkterne ”Hygicare Disinfectant for surfaces” og ”Hygicare disinfectant for Hands” fra forhandlerne og brugerne.

”Hygicare ApS har anvendt et aktivstof PHMB i deres desinfektionsprodukter, som EU's fælles biocid-godkendelsessystem tilbage i 2018 har vurderet ikke bør anvendes i en række desinfektionsprodukter," siger Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen.

Det betyder, at Hygicare Aps senest den 24. april 2020 skal udsende et tilbagekaldelsesbrev til alle, som har købt produkterne ”Hygicare Disinfectant for surfaces” og ”Hygicare disinfectant for Hands” inden for det sidste år fra dags dato, og efter udløbet af fristen for at efterkomme påbuddet, inden tre hverdage fremsende dokumentation til Kemikalieinspektionen for, at påbuddet er efterkommet.

Påbuddet er givet i henhold til kemikalielovens § 48, stk. 2, nr. 3.

 *PHMB - polyaminopropyl biguanide, link til Kommissionens afgørelse: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0619&from=EN

For yderligere information kontakt venligst: Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen på: 2162 5966.