Nedsivningsanlæg

Den gældende vejledning om nedsivningsanlæg er fortsat Miljøstyrelsens vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE, revision 16. oktober 2000.

Teknologisk Institut har gennemført en erfaringsopsamling, der har resulteret i Rørcenteranvisning nr. 13, fra februar 2007.  I denne anvisning er angivet, hvilke dele af Nedsivningsvejledningen fra 1999, der foreslås ændret.

Miljøstyrelsen anbefaler, at der ved meddelelse af nedsivningstilladelser anvendes eller henvises til Nedsivningsvejledningen fra 1999 samt hele/dele af Rørcenteranvisning nr. 13, 2007.

Rørcenteranvisning kan købes fra Teknologisk Institut.

Den gældende nedsivningsvejledning kan hentes her (rev. 16, okt. 2000). (674 kB, pdf)

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har i juli 2016 fået udarbejdet en rapport af konsulentvirksomheden Orbicon med en vurdering af de to rapporter: ”Retningslinjer for etablering af pileanlæg op til 30 PE" og ”Retningslinjer for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE”, der blev udgivet af Miljøstyrelsen i 2003.

Orbicons rapport kan rekvireres elektronisk ved henvendelse pr. mail til Miljøstyrelsen Obfuscated Email, att. Vandforsyning