Status for drikkevandsboringer

Pålidelige data om status for drikkevandsboringer i landets vandforsyninger er af stor betydning for planlægningen af den fremtidige indsats for at sikre rent drikkevand.

I 2012 blev der indført en indberetningsordning, så alle almene vandforsyninger årligt skal indberette status for deres drikkevandsboringer pr. 31. december i databasen Jupiter, første gang ved årsskiftet 2012/13.

Du kan læse mere om indberetningsordningen her

Du kan foretage indberetning for din vandforsyning her , hvor du også kan hente hjælp og vejledning til indberetningen.

Miljøstyrelsen arbejder løbende med at forbedre mulighederne for dataindberetningen.

Status for drikkevandsboringer i 2017

Status for drikkevandsboringer i 2016

Status for drikkevandsboringer i 2013