Status for anvendelse af almene vandforsyningsboringer

Pålidelige data om status for de boringer, der tilknyttet landets almene vandforsyninger, er af stor betydning for planlægningen af den fremtidige indsats for at sikre rent drikkevand.

Ny indberetningsløsning fra 1. januar 2022 (Virk.dk)

Fra 1. januar 2022 skal almene vandforsyninger indberette oplysninger om årlig status for anvendelsen af deres boringer ved en ny metode i Virk.dk.

Miljøstyrelsen vil derfor opfordre almene vandforsyninger til at blive registreret med et CVR nr. med henblik på at lette indberetningen nu og fremadrettet.

Bemærk: Den nye løsning omfatter på nuværende tidspunkt kun indberetning af status for almene vandforsyningsboringer. Dette betyder, at indberetning af indvundne vandmængder og indberetning af pejlinger skal indberettes på samme måde som sidste år.

Orienteringsbrev om den nye indberetningsløsning 

Vejledning til den nye Virk.dk løsning 

Har du behov for hjælp, kan du kontakte Danmarks Miljøportals support på Obfuscated Email

Lovpligtig indberetning

Den årlige indberetning af data foregår i to trin, hvor både den almene vandforsyning og den pågældende kommune har en rolle, jf. drikkevandsbekendtgørelsen. Nederst på denne side findes de seneste opgørelser af status for anvendelsen af almene vandforsyningsboringer

Almen vandforsyning

Almene vandforsyninger skal årligt og inden den 1. februar indberette oplysning om status for anvendelsen af deres boringer i det foregående år. Det vil sige oplysning om, hvad de enkelte boringer bliver anvendt til. Er der i det seneste år sket ændringer i anvendelsen af en eller flere boringerne eller er anvendelsen den samme som ved sidste indberetning.

Kommune

Tilsynskommunen skal inden den 1. april sørge for at frigive de oplysninger, som den almene vandforsyning har indberettet.

Bemærk, at den måde hvorpå kommunen frigiver de indberettede data til Jupiterdatabasen er uændret.

Opgørelse af status for anvendelsen af almene vandforsyningsboringer

De seneste opgørelse af status for anvendelsen af almene vandforsyningsboringer findes herunder.

Indberetningen i årerne 2018 og 2019 har været lav og tallene derfor ikke retvisende. I 2020 er indberetningen forbedret, men dog endnu ikke tilfredsstillende.

Status for drikkevandsboringer i 2017

Status for drikkevandsboringer i 2016

Status for drikkevandsboringer i 2013