Vesthimmerlands Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Vesthimmerland, Aalborg og Rebild Kommune har siden 2010 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med Vesthimmerland kortlægningen blev følgende delopgaver udført:

  • Opstilling af hydrostratigrafisk model
  • Opstilling af hydrologisk model
  • Beregning af 65 indvindingsoplande og 129 BNBO 
  • Grundvandskemisk kortlægning 
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO i indvindingsoplande og OSD

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder