Thisted Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Thisted Kommune har siden seneste kortlægninger indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med kortlægningen i Thisted blev følgende delopgaver udført:

  • Opdatering af den hydrostratigrafiske model for Thisted og Sydthy
  • Opstilling af hydrologisk model og efterfølgende revidering af denne
  • Beregning af indvindingsoplande for 33 kildepladser og 84 BNBO (udført i 2020)
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for OSD og indvindingsoplande
  • Genberegning af indvindingsoplande og BNBO samt revurdering af sårbarhed, NFI og IO for vandværkerne Bedsted, Thisted Vand- Vang, Tved og Hørdum Vandværk samt heraf mindre ændringer for Svankjær, Gl. Bedsted og Bedsted Nødforsyning (udført i 2021)

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder