Samsø Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Samsø Kommune har siden 2012 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med kortlægningen Sydsamsø blev følgende delopgaver udført: 

  • Opstilling af en hydrostratigrafisk model
  • Opstilling af en hydrologisk model
  • Beregning af indvindingsoplande 
  • Grundvandskemisk kortlægning 
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder