Ringsted Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Ringsted Kommune har indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med projektet Indvindingsoplande udenfor OSD, Ringsted blev følgende delopgaver udført: 

  • Boringslokalisering, vandføringsmålinger og udtagning af vandprøver 
  • Opstilling af en geologisk og hydrostratigrafiske model
  • Opstilling af en hydrologiske model
  • Beregning af indvindingsoplande inden for indmeldte oplande
  • Grundvandskemisk kortlægning
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder