Rebild Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Aalborg og Rebild Kommune har siden 2010 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Støvring området, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres: 

  • Boringslokalisering
  • Opstilling af hydrostratigrafisk model
  • Opstilling af hydrologisk model
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO 
  • Grundvandskemisk kortlægning samt kortlægning af redoxgrænsen
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO i indvindingsoplande og OSD

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder

Vesthimmerland, Aalborg og Rebild Kommune har siden 2010 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med kortlægningen blev følgende delopgaver udført for Rebild Kommune:

  • Kvalitetsikring af 3 indvindingsoplande  
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO i indvindingsoplande og OSD

Nedenfor findes undersøgelser og kortlægningsresultater udarbejdet i forbindelse med kortlægningen.