Randers Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Randers Kommune har indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med Langå projektet blev følgende delopgaver udført:

  • Opstilling af en hydrostratigrafiske model
  • Opstillign af en hydrologiske model
  • Beregning af indvindingsoplande 
  • Grundvandskemisk kortlægning 
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder