Odsherred Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Odsherred Kommune indmeldte i august 2020 flere indvindingsoplande og BNBO til genberegning, grundet ændringer i indvindingstilladelser og indvindingsstruktur. I oktober 220 blev NIRAS sat til at vurdere, hvorvidt den eksisterende model kunne bruges til genberegning af oplande og BNBO. Modellen blev vurderet egnet til opgaven og NIRAS påbegyndte opdatering af modellen med efterfølgende beregning af oplande og BNBO. De sidste oplande og BNBO blev afleveret i marts 2021 og den sidste afrapportering i september 2021.

Følgende opgaver blev udført i projektet:

  • Opdatering af eksisterende hydrologisk model med nye indvindingsdaa. Modelid 847 i modeldatabasen. 
  • Beregning af 29 indvindingsoplande
  • Beregning af 16 BNBo 
  • Teknisk rapport omkring opdatering af modellen, bilag med oversigtskort med oplande og partikler, bilag med oversigtkort med BNBO. 

I fanerne til højre findes undersøgelser og kortlægningsresultater fra seneste og tidligere kortlægningsområder i kommunen. 

 

Rapporter for kortlægningsområder