Morsø Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Morsø Kommune har i 2019 indmeldt ændrede indvindingsforhold for Bjergby Vandværk Amba. I forbindelse med kortlægningen af Morsø blev følgende delopgaver udført:

  • Beregning af indvindingsopland for Bjergby Vandværk Amba
  • Beregning af BNBO til samtlige almene vandforsyninger
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO i indvindingsopland for Bjergby Vandværk Amba

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder

Morsø Kommune har siden 2014 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med kortlægningen af Morsø blev følgende delopgaver udført:

  • Opdatering af den hydrologiske model
  • Beregning af indvindingsoplande til 28 almene vandforsyninger 
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande og OSD

Nedenfor findes undersøgelser og kortlægningsresultater udarbejdet i forbindelse med kortlægningen.