Lejre Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Lejre Kommune har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Lejre Nord og Borrevejle, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

  • Beregning af indvindingsoplande indenfor kortlægningsområderne
  • Opdatering af den geologiske model indenfor kortlægningsområderne
  • Indsamling af to kilometer MEP i Lejre Nord kortlægningsområdet
  • Revurdering af NFI og IO indenfor kortlægningsområderne

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder