Langeland Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Langeland Kommune har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med Langeland 2022 projektet er følgende delopgaver udført:

  • Beregning af nye indvindings- og grundvandsdannende oplande for Tullebølle Vandværk samt genberegning af BNBO
  • Revidering af NFI og IO ved Tullebølle Vandværk
  • Beregnet BNBO for 3 nyetablerede boringer ved Lejbølleværket. 

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder