Hedensted Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Hedensted Kommune har siden 2015 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Pt er der flere igangværende projekter i kommunen, Juelsminde og Hedensted 2022.
Der er udarbejdet en opstartsrapport for Juelsminde, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

 • Indsamling af SkyTEM
 • Boringsregistrering og synkronpejling
 • Indsamling af SSV
 • Vandprøvetagning 
 • Opstilling af hydrostratigrafisk model
 • Opstilling af hydrologisk model
 • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
 • Grundvandskemisk kortlægning 
 • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO

Der er udarbejdet en opstartsrapport for Hedensted 2022, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

 • Opdatering af hydrostratigrafisk model
 • Opdatering af hydrologisk model
 • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
 • Grundvandskemisk kortlægning 
 • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder

I forbindelse med kortlægningen af Hedensted blev følgende delopgaver udført:

 • Boringsregistrering og synkronpejling
 • Opstilling af hydrostratigrafisk model
 • Opstilling af hydrologisk model
 • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
 • Grundvandskemisk kortlægning 
 • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO

Nedenfor findes undersøgelser og kortlægningsresultater udarbejdet i forbindelse med kortlægningen.