Halsnæs Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Gribskov og Halsnæs Kommune har siden seneste kortlægninger indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Gribskov-Halsnæs, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

 • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
 • Opstilling af hydrologisk model
 • Beregning af indvindingsoplande og BNBO
 • Grundvandskemisk kortlægning 
 • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO 

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder

Halsnæs Kommuner har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med kortlægningen af Halnæs blev følgende delopgaver udført:

 • Geofysisk kortlægning
 • Boringsregistering og synkronpejlerunde
 • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
 • Opstilling af ny hydrologisk model
 • Beregning af indvindingsoplande til 8 almene vandforsyninger
 • Kortlægning af redoxgrænsen
 • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande og OSD

Nedenfor findes undersøgelser og kortlægningsresultater udarbejdet i forbindelse med kortlægningen.