Greve Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Greve Kommune har siden 2016 indmeldt sårbarhed, NFI og IO inden for kommunen til revurdering, da tidligere sårbarhedsvurdering afveg fra daværende retningslinjer. Der blev derfor foretaget en revurdering af sårbarheden, NFI og IO efter gældende retningslinjer.

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.