Frederikssund Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Frederikssund Kommune har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger på Hornsherred, samt en revurdering af sårbarhed, NFI og IO da disse var udarbejdet på et forældet grundlag. I forbindelse med Hornsherred kortlægningen blev følgende delopgaver udført: 

  • Udarbejdelse af opstartsrapport
  • Opdatering af den hydrostratigrafiske model for Hornsherred
  • Opdateringen af den grundvandskemiske kortlægning på Hornsherred
  • Opstilling af ny hydrologisk model for Hornsherred
  • Beregning af nye indvindingsoplande og BNBO for alle vandforsyninger på Hornsherred
  • Genvurdering af sårbarhed, NFI og IO for hele Hornsherred 
  • Justering af OSD

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder