Esbjerg Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Vejrup Vandværk er kortlagt i det tidligere Bjøvlund, Ajke, Gørdin og Vejret kortlægningsområde. Esbjerg Kommune har siden 2012 indmeldt ændrede indvindingsforhold for Vejrup Vandværk. Der er udarbejdet et notat med beregning af nyt indvindingsopland for vandværket. Derudover er der justeret nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO) inden for det genberegnede indvindingsopland.

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder