Ærø Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Ærø Kommune har  indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Ærø, hvor det anbefales at følgende delopgaver udgøres:

  • Indsamling af tTEM
  • Opstilling af en ny hydrostratigrafisk model
  • Opstilling af en ny hydrologisk model
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO 
  • Grundvandskemisk kortlægning 
  • Afgrænsning af sårbarhed, NFI og IO 

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder