6. Bestående anlæg omfattet af særlige regler for listevirksomheder

Fyringsanlæg, der er sat i drift inden den 20. december 2018, og er omfattet af de særlige regler for listevirksomheder, skal sende oplysninger til tilsynsmyndigheden, hvis de fortsat skal være i drift efter hhv. den 1. januar 2025 og 1. januar 2030.

6.1 Indsendelse af oplysninger

6.2 Behandling af fremsendte oplysninger