15. Skærpede og supplerende krav

Bekendtgørelsens krav er som udgangspunkt gældende, men tilsyns- og godkendelsesmyndigheden kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om skærpede og supplerende krav.

15.1 Skærpede og supplerende krav til fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen

15.2 Skærpede og supplerende krav til fyringsanlæg omfattet af de særlige regler om listevirksomheder