11. Spidslastanlæg

Fyringsanlæg, der anvendes som spidslastanlæg, er omfattet af bekendtgørelsens regler. For bestående spidslastanlæg med begrænset driftstid gælder der særlige regler om emissionsgrænseværdier og egenkontrol. Dette er ikke tilfældet for nye spidslastanlæg.

11.1. Spidslastanlæg

11.2. Opgørelse af årlige driftstimer for et bestående spidsanlæg

11.3. Nye spidslastanlæg – Emissionsgrænseværdier og egenkontrol

11.4. Bestående spidslastanlæg – Emissionsgrænseværdier og egenkontrol