Register over leverandører af brændstoffer

Miljøministeriet vedligeholder løbende et register over danske leverandører af skibsbrændstoffer. Registeret indeholder alle danske leverandører af skibsbrændstoffer og optager løbende nye. Listen er et af værktøjerne i den internationale MARPOL-konventions bilag VI om forebyggelse af luftforurening fra skibe.

På billedet ses store beholdere af skibs brændstof.

At leverandøren er medtaget i registret, er dog ingen garanti for, at kvaliteten af skibsbrændstoffet opfylder kravene i bekendtgørelsen.

Det er op til selskaberne selv at levere skibsbrændstoffer, som overholder kvalitetskravene, der er nævnt i bekendtgørelsen, herunder krav til svovlindhold. Det er også leverandørens ansvar at dokumentere, at kravene er overholdt.

Leverandører af skibsbrændstoffer:

 • Q8 Denmark A/S
 • Carl Jensen's Marinelager A/S
 • Hirtshals Fiskernes Handelsselskab A.M.B.A
 • Nordic Marine Oil A/S
 • A/S Dan-Bunkering Ltd.
 • KPI Bridge Oil A/S 
 • Hanstholm Havns Olieforsyning Aps
 • Monjasa A/S
 • Niels Weje Nielsen
 • Uno-X Energi A/S
 • OK a.m.b.a
 • DCC Energi A/S
 • Unioil Supply A/S
 • Fiskernes Olielager
 • BTB Olie A/S

Miljøstyrelsen har kontaktoplysninger for de registrerede brændstofleverandører.

Listen er senest opdateret 28. september 2016.