Register over leverandører af brændstoffer

Miljøministeriet vedligeholder løbende et register over leverandører af skibsbrændstoffer i Danmark. Registret indeholder alle leverandører af skibsbrændstoffer i Danmark og optager løbende nye. Listen er et af værktøjerne i den internationale MARPOL-konventions bilag VI om forebyggelse af luftforurening fra skibe.

På billedet ses store beholdere af skibs brændstof.

At leverandøren er medtaget i registret, er dog ingen garanti for, at kvaliteten af skibsbrændstoffet opfylder kravene i svovlbekendtgørelsen.

Det er op til selskaberne selv at levere skibsbrændstoffer, som overholder kvalitetskravene, der er nævnt i svovlbekendtgørelsen, herunder krav til svovlindhold. Det er også leverandørens ansvar at dokumentere, at kravene er overholdt.

Leverandører af skibsbrændstoffer:

 • A/S Dan-Bunkering Ltd
 • Bunker One 
 • Carl Jensens Marinelager ApS
 • DCC Energi A/S
 • Faaborg Olie- og Skibshandel ApS
 • Fiskernes Olielager
 • Hanstholm Havns Olieforsyning ApS
 • Hirtshals Fiskernes Handelsselskab A.m.b.a.
 • KPI OceanConnect A/S
 • Munch Oil 
 • Niels Weje Nielsen
 • Nordic Marine Oil A/S
 • OK a.m.b.a.
 • Peninsula Petroleum Limited
 • Q8 Danmark A/S
 • Stena Oil AB
 • YX Danmark A/S 

Miljøstyrelsen har kontaktoplysninger for de registrerede brændstofleverandører.

Listen er senest opdateret 8. september 2021.