Håndhævelse af reglerne

Arbejdet med at nedbringe luftforureningen fra skibe er ikke gjort med at vedtage regler. Reglerne skal håndhæves. Her samarbejder Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen om at kontrollere, at skibene rent faktisk overholder kravene.

Skibsfart 4 1170-400

Kontrol i havn

Siden 2015 har Søfartsstyrelsen udtaget omkring 150 olieprøver om året på skibe i danske havne. Det sker for at kontrollere, at svovlindholdet i brændstoffet overholder kravet om maksimalt 0,10 % svovl i skibsbrændstof i Nordsøen og Østersøen. Svovlanalyser af olieprøverne viser, at omkring 95 % af skibene overholder grænseværdien for svovl. Det gennemsnitlige svovlindhold i olieprøverne er 0,08 %.

Hvis en olieprøve viser for højt svovlindhold, kan Miljøstyrelsen anmelde skibet til politiet for overtrædelse af svovlbekendtgørelsen.

Overvågning fra luften

Som supplement til udtagning af olieprøver har Miljøstyrelsen iværksat overvågning af skibes svovludledning fra luften ved brug af såkaldt ”sniffer”-teknologi. Snifferen er en kunstig næse, som kan opsnuse om skibe bruger brændstof med for meget svovl.

Formålet med sniffermålingerne er dels at få et bedre overblik over, om skibe i dansk farvand overholder svovlreglerne, dels at målrette kontrollen i havn. Hvis en sniffermåling indikerer, at et skib med stor sandsynlighed bruger brændstof med for meget svovl, gives besked til næste havn. Så har myndighederne mulighed for at undersøge skibet nærmere.

Siden sommeren 2015 har Chalmers Tekniske Højskole i Sverige overvåget svovludledningen fra skibstrafikken i Storebælt for Miljøstyrelsen med en sniffer monteret på Storebæltsbroen.

Fra sommeren 2015 til udgangen af 2016 har Chalmers desuden i perioder udført målinger på skibe i danske farvande med en sniffer installeret på et lille fly.

I anden halvdel af 2017 har det danske firma Explicit Aps. udført godt 400 målinger på skibe i dansk farvand med en sniffer monteret på en helikopter.

Målingerne fra Chalmers viser, at 92-97 % af skibene i dansk farvand ser ud til at overholde de skærpede svovlregler for skibe, der trådte i kraft 1. januar 2015. De 92-97 % dækker over variationer over tid, og afhængig af hvor der er målt (fly eller Storebæltsbro). 

Rapporten fra Chalmers kan læses her.

Explicits målinger viser tilsvarende at omkring 95 % af skibene med betydelig sikkerhed kan siges at overholde svovlkravet på 0,10 %. 

Rapport fra Explicits målinger i 2017 kan læses her.

Ifølge DCE er svovlindholdet i luften over Danmark mere end halveret, siden de skærpede svovlregler trådte i kraft 1. januar 2015

Læs notat fra DCE her.