Støtte til forskning i bekæmpelsesmidler

Miljøstyrelsens program for bekæmpelsesmiddelforskning dækker tilskud til forskning inden for forskningsområdet 'bekæmpelsesmidler' (sprøjtemidler, biocider og mikrobiologiske bekæmpelsesmidler).

Miljøstyrelsens program for bekæmpelsesmiddelforskning skal bidrage til at minimere brugen og utilsigtede virkninger ved anvendelsen af bekæmpelsesmidler. Der er afsat 18,2 millioner kroner i denne ansøgningsrunde.

Ansøg om midler
Miljøstyrelsen indkalder ansøgninger via opslag her på hjemmesiden. Ansøgningsfrist for nuværende ansøgningsrunde er 1. december 2020.

Resultaterne fra alle støttede projekter publiceres i rapporter, som publiceres i elektronisk form af Miljøstyrelsen i serien "Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen". 

Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for bekæmpelsesmiddelforskning  
Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning anbefaler bl.a. de ansøgninger, der vurderes mest relevante at gennemføre inden for den givne økonomiske ramme. Læs mere om udvalget, dets medlemmer og opgaver.

Strategi for Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram

  

Yderligere oplysninger om ordningen

Henrik F. Brødsgaard

Miljøstyrelsen, Pesticider & Biocider

Projektafrapportering

Hvert projekt afsluttes med en rapport, der skal sikre, at projektets resultater kan udnyttes på optimal vis.

Projektrapporter følger Miljøstyrelsens  layoutskabelon  og kan forfattes på dansk eller engelsk. Rapporten kan også opbygges med inddragelse af artikler med projektets resultater publiceret andetsteds som bilag. 

Publicerede rapporter finansieret af tilskudsprogrammet.