Pesticidforbrug og belastning på golfbaner

Miljøstyrelsen har siden 2013 årligt opgjort danske golfbaners forbrug af pesticider og pesticidbelastning . På denne side kan du finde oplysningerne for de enkelte år.

Golfklubberne fik i 2013 nye regler for, hvor meget de må belaste miljøet med pesticider og regler om, at de årligt skal indberette de forbrugte mængder af pesticider og belastning til Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen har på baggrund af de indberettede data fra landets golfbaner foretaget en opgørelse af pesticidforbrug og pesticidbelastning for hvert af årene siden 2013. 

Her finder du opgørelserne for de enkelte år:

2017-2019 (inkl. samlet opgørelse for perioden 2013-2019)

2015-2016 (inkl. samlet opgørelse for perioden 2013-2016)

2014

2013